top of page

טיפול

לכולנו הזכות לנוכחות והרגשה טובה יותר למול קושי או מגבלה גופנית ונפשית. לכל אחד מאיתנו שאיפות, כוחות ורצונות ויכול/ה להתמודד בצורה טובה יותר למול הקשיים והמגבלות הטבועים במציאות הפנימית והחיצונית.

הטיפול בילד/ה, בנער/ה ובמבוגר/ת נעשה בהתאם לצורך הנוכחי ובאופן פרטני, דיאדי, זוגי או קבוצתי. הטיפול מתקיים מתוך התבוננות על האדם כשלם, הלוקח בחשבון את כלל הגורמים הבונים ומשפיעים עליו/ה.

אני רואה בטיפול אמצעי לקידום היכולת לחיים מספקים ומשמעותיים, כמסגרת של קשר המאפשרת לעזור בשיפור ההתמודדות למול מצבי קושי יומיומיים, אקוטיים וכרוניים כמחלה, אובדן ומשבר.

אני מאמין שכדי להתקדם ולחיות חיים מלאים, היעזרות באדם נוסף מביאה איתה שינוי גדול. הסתכלות על האתגרים והקושי באופן מציאותי, התמקדות בנקודות החוזק ושיתופי פעולה רב מקצועיים תומכי גוף, נפש ותפקוד היא בעיניי דרך שמאפשרת קיום נכון יותר.

bottom of page