top of page
Orange Flower

לכולנו הזכות לנוכחות והרגשה טובה יותר למול קושי או מגבלה גופנית ונפשית. לכל אחד מאיתנו שאיפות, כוחות ורצונות ויכול/ה להתמודד בצורה טובה יותר למול הקשיים והמגבלות הטבועים במציאות הפנימית והחיצונית.

הטיפול בילד/ה, בנער/ה ובמבוגר/ת נעשה בהתאם לצורך הנוכחי ובאופן פרטני, דיאדי, זוגי או קבוצתי. הטיפול מתקיים מתוך התבוננות על האדם כשלם, הלוקח בחשבון את כלל הגורמים הבונים ומשפיעים עליו/ה.

אני רואה בטיפול אמצעי לקידום היכולת לחיים מספקים ומשמעותיים, כמסגרת של קשר המאפשרת לעזור בשיפור ההתמודדות למול מצבי קושי יומיומיים, אקוטיים וכרוניים כמחלה, אובדן ומשבר.

אני מאמין שכדי להתקדם ולחיות חיים מלאים, היעזרות באדם נוסף מביאה איתה שינוי גדול. הסתכלות על האתגרים והקושי באופן מציאותי, התמקדות בנקודות החוזק ושיתופי פעולה רב מקצועיים תומכי גוף, נפש ותפקוד היא בעיניי דרך שמאפשרת קיום נכון יותר.

Orchids

אני מאמין שהיכולת להוביל לשינוי נובעת מתוך יצירת מרחב משותף בטוח המאפשר מקום להשתהות, לחקירה סקרנית ולמשחק.

בעיניי, חקירה של תהליכים לא מודעים בעולמו/ה של המטופל/ת והגדלת יכולות התובנה, החוויה וההתמודדות מאפשרת לכל אחד/ת להכיר את היכולות והקשיים שלו/ה להגדיל בכך את מרחב הבחירה והפעולה. 

כמטפל, אני חושב, פועל ומרגיש מתוך עמדה דינמית, התפתחותית, שיקומית ומערכתית, אשר לוקחת בחשבון את המטופל/ת באותו רגע, לצד התבוננות על האופן בו התנסויות וחוויות העבר משפיעות על ההווה והעתיד. 

אני מאמין בקשר ההדדי שבין הגוף והנפש ובין מחשבה, התנהגות ורגש ועובד תוך שימוש בכלים כהיפנוזה ו-CBT מהגל השלישי.

 
Above the Clouds
Happy Boy

טיפול פרטני

הטיפול בילדים נעשה במשחק ובשיח מילולי, תוך התבוננות על השלב ההתפתחותי בו מצוי/ה הילד/ה ובחינת הפרופיל הגופני והרגשי המאפיינים אותו והאופן שבו הוא יוצר קשר עם המבוגרים המשמעותיים בחייו (DIR)

טיפול דיאדי

כשבחדר הטיפול נמצאים יחדיו: הילד/ה, ההורה והמטפל. הטיפול נעשה בהרכב זה מכיוון שהקשר בין ההורה לילד/ה ממלא תפקיד קריטי ביותר במצבו/ה הרגשי של הילד/ה וכי יחסים חיוביים בין הורה וילד/ה הם הבסיס להתפתחות תפקודית ורגשית תקינה. הילד/ה וההורה מוזמנים לפעול בטיפול כרצונם (לצייר, לשחק, לשוחח) כאשר המטפל מלווה את האינטראקציה באופן פעיל וכצופה מהצד, דבר המאפשר הבנה מעמיקה יותר של הקשר ולהתנסות בדפוסי תקשורת ואינטראקציה חדשים ולהגיע לכדי שיפור.

הדרכת הורים

הטיפול מתמקד בהבנת ההתייחסות לתהליכים הרגשיים אשר עובר האדם כהורה. במהלך הטיפול ישנה התבוננות בהורה ובתפקודו למול הילד תוך עיסוק בנושאים כמו הצבת גבולות, קשיים בסמכות ההורית והתמודדות עם המשימות ההתפתחותיות שעל הילד להשיג בכל שלב בחייו. היבט נוסף בטיפול, הוא התייחסות לרגשות והמחשבות שעולות במהלך ההתמודדויות היומיומיות (עבודה, ניהול משק בית, זוגיות) לצד העיסוק בגידול וחינוך ילדיו והאופן בו ההורה מתמודד באופן מיטבי עם משימות חייו.

bottom of page