אבחון

האבחון וההערכה הפסיכולוגים הם כלים המאפשרים להבין מה עומד בבסיס הקושי שהילד או הילדה חווים. ​מטרת תהליך האבחון היא לתאר את הכוחות והקשיים של הילד מבחינה תפקודית: חברתית, רגשית והתנהגותית, עצמאות בחיי היום יום ולימודית.​ האבחון נעשה מנקודת מבט כוללנית ורחבה הלוקחת בחשבון את תפקודו ההתפתחותי הלימודי (דידקטי) והנוירולוגי של הילד/ה או הנער/ה,.

 

תהליך האבחון נעשה במהלך מספר פגישות (3-6) בנות שעה-שעתיים עם הילד והוריו, הכוללות הכרות, תצפית חצי מובנית, שימוש בשאלונים, העברת מבחנים התפתחותיים, רגשיים, קוגניטיביים ונוירולוגיים ושיח עם הגורמים הרלבנטיים במסגרת החינוכית ובקהילה.

כחלק מתהליך האבחון ישנה התייחסות למוקדי הקושי והחוזקה בהיבטים השונים (אורגני, סביבתי, משפחתי), הערכת הילד בהשוואה לבני גילו ולמשימות ההתפתחותיות המתבקשות והמלצה על עזרה נדרשת (רפואית, טיפולית ולימודית).