top of page

אבחון פסיכולוגי

מטרת ההערכה והאבחון הפסיכולוגים היא להבין את הגורמים המובילים לקשיים שהמטופל/ת (ילד/ה / מבוגר/ת) חווה ולטפל בהם. ​בתהליך האבחון, נעשית הערכה של נקודות החוזק והחולשה של המטופל/ת במסגרות ובהיבטים השונים בחיים.​ האבחון נעשה מנקודת מבט כוללנית ורחבה הלוקחת בחשבון את תפקודו הנוירולוגי, ההתפתחותי, הלימודי, הרגשי וההתנהגותי של המטופל/ת.

האבחון מתקיים במהלך מספר פגישות (3-6) בנות 1-2 שעות עם המבוגר/ת / הילד/ה והוריו/ה. פגישות אלו כוללות הכרות, הערכה  תצפיתית, העברת מבחנים סטנדרטיים הבוחנים את תפקוד המטופל/ת כפי שמצופה מגילו/ה וקבלת מידע מהאנשים שמכירים את המבוגר/ת / הילד/ה בבית, במסגרת העבודה / החינוכית, בקהילה, בתצפית, שיח טלפוני ובשאלונים מתוקפים.


תהליך האבחון מסתיים במתן דו"ח מסכם הכולל הערכה פורמלית של מוקדי הקושי והחוזק בחיי המבוגר/ת / הילד/ה (ביולוגי, פסיכולוגי, סוציאלי), ובניית תוכנית שיקום וטיפול המלווה בהמלצות לעזרה הנדרשת (גופנית, נפשית ותפקודית).

bottom of page