Beautiful Landscape

זכויות

הזכות להיעזר (בטיפול פסיכולוגי ובכלל) צריכה להיות זמינה ונגישה לכל אדם, נקודה. לצערי, בעבודתי אני פוגש מקרים רבים, בהם קשה לקבל טיפול איכותי מבעל מקצוע המורשה לכך בזמן ועלות סבירים. יתרה מכך, הדבר כרוך במנהלות רבות ופרטים קטנים שאינם ידועים ולרוב הם יהיו אלו שעושים את ההבדל.

 לכן ריכזתי באופן פשוט כיצד ניתן לקבל:

 1. טיפול בעלות מסובסדת במגזר הפרטי ובשירות הציבורי 

 2. מיצוי זכויות סוציאליות ורפואיות

 3. עזרה מותאמת​

  1. לה"ב - הורים לפגים

  2. אי"ל - אפילפסיה (חילוני וחרדי)

  3. אלו"ט - לקות תקשורת על הרצף האוטיסטי​

  4. מראש ומעבר - מידע על שיקום לאחר פגיעה מוחית

  5. הורות לילדים עם צרכים מיוחדים - איזי שפירא, כל זכותפייסבוק