קופות החולים

 • אבחון וטיפול פארה-רפואי ללא עלות (ASD, נכות סומטית) או בעלות חלקית

 • פטור מתשלומי השתתפות עצמית

 • טיפולי שיניים בהרדמה (ASD)

הביטוח הלאומי 

 • סל שיקום למבוגר

 • גמלת ילד נכה (עד 2561 ש"ח לחודש)

 • קצבת תלות בזולת (עד 4,487 ש"ח) 

 • תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב

 • הנחה בחשבונות (ארנונה, טלפון, חשמל, מים)

 • שתי נקודות זיכוי במס הכנסה (הפחתה בתשלומי מס)

 • פטור מעמידה בתור ומתשלום מלווה

 • אישור להעסקת עובד זר

רווחה וחינוך

 • מעונות יום שיקומיים (מסגרת יום לגיל הינקות)

 • שילוב יחידני במעון - מימון ליווי של סייעות במעונות בפיקוח משרד התמ"ת

 • מסגרת חינוכית מותאמת

 • גן - חינוך מיוחד (תקשורת, עיכוב התפתחותי, שפתי (יום לימודים ארוך + טיפולים)) משולב, רגיל

 • בית ספר - חינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד, שילוב יחידני, רגיל

 • הסעות

זכותך

פגיעה בריאותית ונפשית יכולה להוביל לירידה משמעותית בתפקוד ולהוצאות כספיות מרובות. לכן משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות והביטוח הלאומי מקנים זכויות רבות לאלו הזכאים לאחוזי נכות (גופנית ונפשית). 

כיום קשה לקבל טיפול איכותי מבעל מקצוע המורשה לכך בזמן ועלות סבירים. יתרה מכך, הדבר כרוך במנהלות רבות ופרטים קטנים שאינם ידועים ולרוב הם יהיו אלו שעושים את ההבדל.

הזכות להיעזר (בטיפול פסיכולוגי, ובכלל) צריכה להיות זמינה ונגישה לכל אדם, נקודה. לכן הנגשתי כיצד ניתן לקבל טיפול בעלות מסובסדת במגזר הפרטי והציבורי.

אתרי מידע ותמיכה​​​

 1. לה"ב - הורים לפגים

 2. אי"ל - אפילפסיה (חילוני וחרדי)

 3. אלו"ט - לקות תקשורת על הרצף האוטיסטי​

 4. מראש ומעבר - מידע על שיקום לאחר פגיעה מוחית

 5. ילדים עם צרכים מיוחדים - משרד החינוך,  כל זכות,  איזי שפירא, פייסבוק.

משרד הבריאות

 • סל בריאותי מקדם (14 שעות שבועיות של טיפולים פארה רפואיים עד גיל 7)

 • מכשירי תקשורת תומכת וחלופית (מימון עלותם)

 • חוק דמי מחלה (18 ימי היעדרות בשנה)