top of page
Sunrise

זכותך

זכותך למענה פסיכולוגי מקצועי ונגיש
קופ"ח וביטוחי הבריאות הפרטיים מחויבים במתן מענה פסיכולוגי בהתאם לחוק בריאות הציבור ותנאי הפוליסה האישית.
בפועל, יש מידע רב בנושא וקושי גדול לקבל מענה להחזר כספי ולטיפול ציבורי ולכן הנגשתי את המידע בדפים אלו ובקובץ המצורף הכולל את האסמכתאות החוקיות הרלבנטיות.

bottom of page