top of page

זכויות

זכותך למענה פסיכולוגי מקצועי ונגיש
קופ"ח וביטוחי הבריאות הפרטיים מחויבים במתן מענה פסיכולוגי ופארה רפואי בהתאם לחוק בריאות הציבור ותנאי הפוליסה האישית. 

כאשר המענה בשירות הציבורי אינו זמין או נגיש חובה על קופ"ח וחברות הביטוח לתת החזר כספי לשירות פרטי.​​

קישורים חשובים

קבלת החזר כספי

קבלת מענה ציבורי

Sunrise

קבלת החזר כספי

ע"מ לקבל החזר כספי יש

  1. לבקש הפניה לאבחון / טיפול פסיכולוגי מרופא/ת המשפחה.

  2. לבקש ולהגיש בקשה להחזר כספי ל:

    • ​ביטוח בריאות פרטי.

    • קופ"ח - ביטוח בריאות בסיסי (מרפאת האם)​.

    • קופ"ח - ביטוח בריאות משלים (למשל "כללית מושלם").

  3. לצרף לבקשה קו"ח + רישיון מקצועי + חשבונית.

  4. גובה ההחזר הכספי משתנה בהתאם לגיל / סיבת הפנייה, לחץ/י כאן להסבר מפורט לגבי ה"אותיות הקטנות" לכל מקרה ספציפית

קבלת מענה ציבורי

bottom of page