משרד הבריאות

 • סל בריאותי מקדם (14 שעות שבועיות של טיפולים פארה רפואיים עד גיל 7)

 • מכשירי תקשורת תומכת וחלופית (מימון עלותם)

 • חוק דמי מחלה (18 ימי העדרות בשנה)

 

רווחה וחינוך

 • מעונות יום שיקומיים (מסגרת יום לגיל הינקות)

 • שילוב יחידני במעון - מימון ליווי של סייעות במעונות בפיקוח משרד התמ"ת

 • מסגרת חינוכית מותאמת

 • גן - חינוך מיוחד (תקשורת, עיכוב התפתחותי, שפתי (יום לימודים ארוך + טיפולים)) משולב, רגיל

 • בית ספר - חינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד, שילוב יחידני, רגיל

 • הסעות

שירות צבאי

 • גיוס חובה

 • התנדבות

 • שירות לאומי

מיצוי זכויות

פגיעה בריאותית ונפשית המובילה לירידה משמעותית בתפקוד מביאה עימה הוצאות כספיות מרובות. לכן משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות והביטוח הלאומי מקנים לאלו הזכאים (נכות גופנית ונפשית) לאחוזי נכות זכויות רבות.

 

הביטוח הלאומי 

 • סל שיקום למבוגר

 • גמלת ילד נכה (עד 2561 ש"ח לחודש)

 • קצבת תלות בזולת (עד 4,487 ש"ח) 

 • תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב

 • הנחה בחשבונות (ארנונה, טלפון, חשמל, מים)

 • שתי נקודות זיכוי במס הכנסה (הפחתה בתשלומי מס)

 • פטור מעמידה בתור ומתשלום מלווה

 • אישור להעסקת עובד זר

 

קופות החולים

 • אבחון וטיפול פארה-רפואי ללא עלות (ASD, נכות סומטית) או בעלות חלקית

 • פטור מתשלומי השתתפות עצמית

 • טיפולי שיניים בהרדמה (ASD)