top of page
Exam

טפסים ושאלונים

בכדי שאוכל להכיר טוב יותר את ילדכם טרם ההגעה למפגש עימי, ר"מ קישורים לשאלונים למילוי עבורכם ההורים ועבור צוות המסגרת החינוכית (גן / ביה"ס). עם סיום מילוי כל שאלון, התשובות נשלחות אליי באופן אוטומטי ומאובטח. השאלונים מסודרים לפי תעדוף.

 1. אישור מעורבות פסיכולוגית (הורים בלבד)

 2. רקע

 3. קשב וריכוז

 4. תפקודים ניהוליים

 5. תפקוד רגשי

 6. תקשורת

 7. דיכאון

 8. חרדה

 9. תפקוד יומיומי

 10. אילמות סלקטיבית

 11. תפקוד נוירו-פסיכולוגי

bottom of page