top of page
Exam

טפסים ושאלונים

בכדי שאוכל להכיר טוב יותר אתכם / ילדכם , ר"מ קישורים לשאלונים למילוי עבורכם / ההורים ועבור צוות המסגרת החינוכית (גן / ביה"ס).

  1. רקע (הורים ומחנך/ת)

  2. שאלון תקשורת (הורים ומחנך/ת)

  3. זיהוי תסמיני ASD (הורים בלבד)

  4. תפקוד נוירו-פסיכולוגי (הורים בלבד)

  5. אישור מעורבות פסיכולוגית (הורים בלבד)

  6. קשב וריכוז

  7. תפקוד רגשי

  8. תפקוד יומיומי

  9. תפקודים ניהוליים

bottom of page