top of page
Exam

טפסים ושאלונים

בכדי שאוכל להכיר טוב יותר אתכם / ילדכם , ר"מ קישורים לשאלונים למילוי עבורכם / ההורים ועבור צוות המסגרת החינוכית (גן / ביה"ס).

 1. רקע (הורים ומחנך/ת)

 2. שאלון תקשורת (הורים ומחנך/ת)

 3. אישור מעורבות פסיכולוגית (הורים בלבד)

 4. קשב וריכוז

 5. תפקוד רגשי

 6. תפקוד יומיומי

 7. תפקודים ניהוליים

 8. זיהוי תסמיני ASD (הורים בלבד)

 9. תפקוד נוירו-פסיכולוגי (הורים בלבד)

 • יש למלא את שאלונים 1-3 בלבד.

 • שאלונים 4-9 נשלחים דרך מערכת אבחון PTech. במידת הצורך, אפנה אתכם למילוי השאלונים מהקישורים שבאתר.

 • עם סיום מילוי כל שאלון, התשובות נשלחות אליי באופן אוטומטי ומאובטח. 

bottom of page