top of page
Exam

טפסים ושאלונים

בכדי שאוכל להכיר טוב יותר אתכם / ילדכם , ר"מ קישורים לשאלונים למילוי עבורכם / ההורים ועבור צוות המסגרת החינוכית (גן / ביה"ס).

  1. אישור מעורבות פסיכולוגית (הורים בלבד)

  2. רקע (דיווח עצמי, הורים, מחנך/ת)

  3. תקשורת (דיווח עצמי, הורים, מחנך/ת)

  4. פרופיל חושי (דיווח עצמי, הורים, מחנך/ת)

  5. זיהוי תסמיני ASD (דיווח עצמי, הורים)

  6. קשב וריכוז

  7. תפקוד רגשי

  8. תפקוד יומיומי

  9. תפקודים ניהוליים

bottom of page