Winding Roads

הזכות לטיפול פרטי

על קופ"ח לתת מענה מתאים ומספק למבוטחיה.
 

​מה עושים?

  1. עם הופעת הצורך יש לבקש מרופא קופ"ח הפניה לטיפול / אבחון פסיכולוגי (או  פארה רפואי - קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול רגשי).

  2. במידה ולא ניתן מענה לאחר 3 חודשים, קופ"ח מחויבת במתן החזר כספי (גודל ההחזר ניתן בהתאם לסוג הקושי והביטוח המשלים).

  3. לאחר המפגש הראשון יש לשלוח לקופ"ח + חברת הביטוח את פרטי המטפל (רישיון מקצועי וקורות חיים) + חשבונית עם חותמת וחתימה.​​

אופן קבלת ההחזר הכספי

אסמכתאות רלבנטיות

על המענה להיות מקצועי ומוכוון לסוג הקושי

ההחזר יינתן במידה ולא ניתן מענה לאחר 3 חודשים