Winding Roads

הזכות לטיפול פרטי

בעבודתי כפסיכולוג בשירות הציבורי והפרטי, אני פוגש לצערי מקרים רבים, בהם יש קושי בקבלת טיפול איכותי ומקצועי בזמן המתנה ועלות סבירים.

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק טיפול נפשי פארה רפואי מסובסד לאבחון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים למי שחווה קושי נפשי, גופני (נכות כרונית, ליקוי נוירו-התפתחותי (אוטיזם, נכות התפתחותית סומאטית) ולימודי (מלקויות ללמידה). במידה וקופת החולים אינה מאפשרת מענה סביר במרחק ובזמן (חודש - שלושה חודשים), עליה לתת החזר כספי מלא למטופל/ת בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

מימוש הזכות לקבלת החזר כספי לטיפול שנעשה באופן פרטי

יש לפנות ל :

  1. ביטוח בריאות משלים של קופות החולים (כללית*, מכבי, לאומית, מאוחדת).

  2. ביטוח בריאות פרטיים (למשל, הראל ופמי פרימיום).

לשלוח בדוא"ל / דואר רשום עם תחילת הטיפול :

  1. הפניה מרופא המאשר את הצורך בטיפולים לאותה השנה.

  2. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימה.

  3. רישיון מקצועי וקורות חיים.

* החזר כספי של 109 ש"ח לכל טיפול פארה רפואי. (70 לגילאי 3-9, 55 לגילאי 10-17).

  • Facebook

© כל הזכויות שמורות לטל שני-שרמן | יד חנה, מ.א. עמק חפר | 054-5616601 | talshani@gmail.com