טיפול בילדים

טיפול פרטני

הטיפול בילדים נעשה במשחק או בשיח מילולי, תוך התבוננות על השלב ההתפתחותי בו מצוי/ה הילד/ה ובחינת הפרופיל הגופני והרגשי המאפיינים אותו והאופן שבו הוא יוצר קשר עם המבוגרים המשמעותיים בחייו (DIR)

טיפול דיאדי

טיפול לילדים בגילאי הינקות והילדות המוקדמת, כשבחדר הטיפול נמצאים יחדיו: הילד, ההורה והמטפל. הטיפול נעשה בהרכב זה מכיוון שהקשר בין ההורה לילד ממלא תפקיד קריטי ביותר במצבו הרגשי של הילד וכי יחסים חיוביים בין הורה וילד הם הבסיס להתפתחות תפקודית ורגשית תקינה. הילד וההורה מוזמנים לפעול בטיפול כרצונם (לצייר, לשחק, לשוחח) כאשר המטפל מלווה את האינטראקציה באופן פעיל וכצופה מהצד, דבר המאפשר הבנה מעמיקה יותר של הקשר ולהתנסות בדפוסי תקשורת ואינטראקציה חדשים ולהגיע לכדי שיפור.

הדרכת הורים

הטיפול מתמקד בהבנת ההתייחסות לתהליכים הרגשיים אשר עובר האדם כהורה. במהלך הטיפול ישנה התבוננות בהורה ובתפקודו למול הילד תוך עיסוק בנושאים כמו הצבת גבולות, קשיים בסמכות ההורית והתמודדות עם המשימות ההתפתחותיות שעל הילד להשיג בכל שלב בחייו. היבט נוסף בטיפול, הוא התייחסות לרגשות והמחשבות שעולות במהלך ההתמודדויות היומיומיות (עבודה, ניהול משק בית, זוגיות) לצד העיסוק בגידול וחינוך ילדיו והאופן בו ההורה מתמודד באופן מיטבי עם משימות חייו.