Exam

שאלוני אבחון

בכדי שאוכל להכיר טוב יותר את ילדכם טרם ההגעה למפגש עימי, ר"מ קישורים לשאלונים למילוי עבורכם ההורים ועבור צוות המסגרת החינוכית (גן / ביה"ס). השאלונים מסודרים לפי תעדוף. עם סיום מילוי כל שאלון, התשובות נשלחות אליי באופן אוטומטי ומאובטח.

 1. אישור מעורבות פסיכולוגית (הורים בלבד)

 2. רקע

 3. קשב וריכוז

 4. תפקודים ניהוליים

 5. תפקוד רגשי

  1. דיכאון

  2. חרדה

  3. אילמות סלקטיבית

 6. תקשורת

 7. תפקוד יומיומי

 8. תפקוד נוירו-פסיכולוגי