top of page
Above the Clouds

טיפול במבוגר

אני מאמין שהיכולת להוביל לשינוי נובעת מתוך יצירת מרחב משותף בטוח המאפשר מקום להשתהות, לחקירה סקרנית ולמשחק.

בעיניי, חקירה של תהליכים לא מודעים בעולמו/ה של המטופל/ת והגדלת יכולות התובנה, החוויה וההתמודדות מאפשרת לכל אחד/ת להכיר את היכולות והקשיים שלו/ה להגדיל בכך את מרחב הבחירה והפעולה. 

כמטפל, אני חושב, פועל ומרגיש מתוך עמדה דינמית, התפתחותית, שיקומית ומערכתית, אשר לוקחת בחשבון את המטופל/ת באותו רגע, לצד התבוננות על האופן בו התנסויות וחוויות העבר משפיעות על ההווה והעתיד. 

אני מאמין בקשר ההדדי שבין הגוף והנפש ובין מחשבה, התנהגות ורגש ועובד תוך שימוש בכלים כהיפנוזה ו-CBT מהגל השלישי.

 
bottom of page