Above the Clouds

טיפול במבוגר

אני מאמין שהיכולת להוביל לשינוי נובעת מתוך יצירת מרחב משותף בטוח המאפשר מקום להשתהות, לחקירה סקרנית ולמשחק.

בעיניי, חקירה של תהליכים לא מודעים בעולמו/ה של המטופל/ת והגדלת יכולות התובנה, החוויה וההתמודדות מאפשרת לכל אחד/ת להכיר את היכולות והקשיים שלו/ה להגדיל בכך את מרחב הבחירה והפעולה. 

כמטפל, אני חושב, פועל ומרגיש מתוך עמדה דינמית, התפתחותית, שיקומית ומערכתית, אשר לוקחת בחשבון את המטופל/ת באותו רגע, לצד התבוננות על האופן בו התנסויות וחוויות העבר משפיעות על ההווה והעתיד. 

אני מאמין בקשר ההדדי שבין הגוף והנפש ובין מחשבה, התנהגות ורגש ועובד תוך שימוש בכלים כהיפנוזה ו-SE.